Tho Nhu-Lien homepage TRANGNHÀ THƠ NHƯ-LIÊN

Thơ Như-Liên

Mục-lục


Thu Viễn Xứ


Thu về lá đỏ lá vàng,
Nâu đậm nâu lạt hàng đàn bướm bay.
Vật vờ lá uống gió bay,
Đỏ nâu vàng lấm tấm đầy cỏ xanh.
Chiều thu nắng nhẹ vương cành,
Thiên nhiên khéo tạo bức tranh tuyệt vời.
Mây về trắng phủ núi đồi,
Bao năm lưu lạc xa rời quê hương.
Tình thu xưa mãi nhớ thương,
Ngắm thu viễn xứ vương vương lệ mờ.
Đời thôi ngắn ngủi giấc mơ,
Như thân lá uá thờ ơ lìa cành.


Mục-lục

Back to top

Liênkết trangnhà Sangtac.com

Ý-kiến phê-bình xin gởi về : XiemNLien@aol.com


Copyright © 2004-12. All rights reserved.