Tho Nhu-Lien homepage TRANGNHÀ THƠ NHƯ-LIÊN

Thơ Như-Liên

Mục-lục


Núi Đẹp Bốn Mùa


Núi trùng điệp khoát áo màu xanh lục,
Lúc hè về dưới ánh nắng chói chang.
Dáng núi xa thật hung vĩ hiên ngang,
Như chiến sĩ đang xông pha trận tuyến.
Núi áo vàng khi mùa thu đến viếng.
Buồn thẩn thờ từ giả lá vàng bay,
Núi chơ vơ cành trụi lá khô gầy,
Đầy tuyết phủ mùa đông về lạnh ướt.
Núi mượt mà chồi lá non xanh mướt,
Chúa xuân về ban phước xuống cỏ cây


Mục-lục

Back to top

Liênkết trangnhà Sangtac.com

Ý-kiến phê-bình xin gởi về : XiemNLien@aol.com


Copyright © 2004-12. All rights reserved.