Tho Nhu-Lien homepage TRANGNHÀ THƠ NHƯ-LIÊN

Thơ Như-Liên

Mục-lục


Nhớ Mẹ


Rồi mai đây con trở về quê cũ,
Ngôi nhà xưa mái đỏ phủ rêu xanh,
Nơi ngày thơ con được mẹ ẵm bồng,
Lòng êm ấm tình bao la biển cả.
Khóm tre già vẫn um tùm gai lá,
Lòng giềng sâu vẫn đầy nước mát trong.
Nhìn giường êm xưa mẹ vẫn thường nằm,
Nhưng dáng mẹ con tìm đâu thấy nữa.
Mắt ứa lệ lòng tái tê thương nhớ,
Người mẹ hiền yêu dấu của đởi con


Mục-lục

Back to top

Liênkết trangnhà Sangtac.com

Ý-kiến phê-bình xin gởi về : XiemNLien@aol.com


Copyright © 2004-12. All rights reserved.