Tho Nhu-Lien homepage TRANGNHÀ THƠ NHƯ-LIÊN

Thơ Như-Liên

Mục-lục


Nếu Là Chim …


Nếu là chim,
Tung bay về miền quê hương nắng ấm,
Ngắm ruộng đồng nặng trĩu hạt lúa vàng.
Hàng dừa xanh lã ngọn bãi Nha trang,
Tiếng thác đổ thong reo chiều Đà lạt.
Nếu là chim, đem líu lo tiếng hát,
Dìu em thơ vào giấc ngủ trưa hè,
Cơm chẳng no áo mỏng chẳng đủ che,
Sương gió buốt lùa qua khe vách mỏng.
Nếu là chim, xin làm bồ câu trắng,
Mang thanh bình che rợp bóng quê hương.
Vu?n h?n thù n? r? n? yêu thuong,
Cây trái d?ng uom d?y ong m?t ng?t.
Khung c?a s? ti?ng duong c?m thánh thót,
Ch?n h?c du?ng vang v?ng ti?ng ê a.
Khói lam chi?u bay quy?n mái nhà ... nhà,
Đèn tỏa sáng đêm gia đình sum họp


Mục-lục

Back to top

Liênkết trangnhà Sangtac.com

Ý-kiến phê-bình xin gởi về : XiemNLien@aol.com


Copyright © 2004-12. All rights reserved.