Tho Nhu-Lien homepage TRANGNHÀ THƠ NHƯ-LIÊN

Thơ Như-Liên

Mục-lục


Mùa Xuân Ấy

(04/1975)

Tôi nhớ mãi mùa xuân năm ấy,
Quê hương buồn tan tác cảnh chia ly,
Không kịp lời từ giả phút ra đi,
Lệ buồn tủi dâng đầy mi hờn oán.
Mừng đất nước thoát đao binh ly loạn,
Hòa bình về vắng bóng dáng tự do,
Hòa bình về cơm áo chẳng đủ no.
Cây lá úa hoa sầu tàn rã cánh,
Cảnh mất nước anh lao tù đói lạnh,
Cảnh nhà tan em con dại mẹ già.
Kiếp lầm than ngày qua lại tháng qua,
Không lối thoát đớn đau niềm tuyệt vọng.
Đêm giấc ngủ chập chờn bao ước mộng
Trời tự do lại bừng sáng quê hương.


Mục-lục

Back to top

Liênkết trangnhà Sangtac.com

Ý-kiến phê-bình xin gởi về : XiemNLien@aol.com


Copyright © 2004-12. All rights reserved.