Tho Nhu-Lien homepage TRANGNHÀ THƠ NHƯ-LIÊN

Thơ Như-Liên

Mục-lục


Lứa Tuổi Tuyệt Vời

Bên nhau vào cải lại ra gây,
Bực bội than van suốt cả ngảy.
Sang sớm đau lưng người mệt mỏi,
Chiều về khó thở nhức chân tay.
Đêm khuya trăn trở không yên giấc,
Ban ngày ngầy ngật tựa người say.
Chuyện cũ tích xưa ghi nhớ mãi,
Câu vừa mới nói lại quên ngay.
Cá cơm khó nuốt nhai không nhỏ,
Răng già chiếc rụng chiếc lung lay.
Hai mắt lờ mờ nhìn không rõ,
Tìm đôi mắt kiếng mãi lay hoay.
Có lúc thẩn thờ đầu óc rỗng,
Làm gì? Tìm kiếm vật gì đây?
Lứa tuổi tuyệt vời. Ôi! Sung sướng!
Ai mà chưa vướng thật là may.


Mục-lục

Back to top

Liênkết trangnhà Sangtac.com

Ý-kiến phê-bình xin gởi về : XiemNLien@aol.com


Copyright © 2004-12. All rights reserved.