Tho Nhu-Lien homepage TRANGNHÀ THƠ NHƯ-LIÊN

Thơ Như-Liên

Mục-lục


Huế Ngày về

Trở về thăm lại Huế thân thương,
Đường xưa lối cũ nắng hè vương.
Trường tiền mấy nhịp tình xưa lỡ,
Bến vắng thuyền trôi lạc nẽo đường.

Im lìm trường cũ cảnh đổi thay,
Ve sầu rền rỉ khóc thương vay.
Nhặt cánh hoa tươi màu huyết thắm,
Lòng chùng luyến tiếc mắt mờ cay.

Ngự Bình đỉnh núi áng mây trôi,
Hò hẹn ngày vui đã xa rồi.
Mộng ước ngày xanh tàn năm tháng,
Úa vàng theo bóng nắng chiều rơi.

Lối về hun hút bóng đêm thâu,
Sương gió phôi phai bạc mái đầu.
Đất mẹ quê hương chừ xa lạ,
Ai người tri kỷ thấu lòng đau.


Mục-lục

Back to top

Liênkết trangnhà Sangtac.com

Ý-kiến phê-bình xin gởi về : XiemNLien@aol.com


Copyright © 2004-12. All rights reserved.