Tho Nhu-Lien homepage TRANGNHÀ THƠ NHƯ-LIÊN

Thơ Như-Liên

Mục-lục


Hạnh Phúc Giản Đơn

Tôi thấy niềm hạnh phúc,
Đôi chân rão bước dài.
Hai hàng cây rợp bóng
Dưới ánh nắng ban mai.

Tôi thấy niềm hạnh phúc,
Ngắm bướm lượn bên hoa.
Dòng sông xanh uốn khúc,
Đồi núi rừng xa xa.

Tôi thấy niềm hạnh phúc,
Nghe chim hót líu lo,
Lời ngây thơ con trẻ,
Gió xạc xào nhỏ to.

Tôi thấy niềm hạnh phúc,
Xử dụng đôi tay gầy,
Hàng ngày bao công việc,
Viết đôi lời gió mây.

Tôi thấy niềm hạnh phúc,
Nói nên lời yêu thương
Cùng người thân, quen thuộc,
An ủi những vấn vương.

Tôi thấy niềm hạnh phúc,
Hơi thở còn vào ra,
Nuôi dưỡng tâm, thân xác,
Cảm nhận mùi hương hoa.

Tôi thấy niềm hạnh phúc,
Đầy đủ tấm thân này.
Duyên lành bao kiếp trước,
Tu tập mãi từ đây.


Mục-lục

Back to top

Liênkết trangnhà Sangtac.com

Ý-kiến phê-bình xin gởi về : XiemNLien@aol.com


Copyright © 2004-12. All rights reserved.