Tho Nhu-Lien homepage TRANGNHÀ THƠ NHƯ-LIÊN

Thơ Như-Liên

Mục-lục


Gió Ơi

Gió ơi! đừng thổi nữa gió ơi!
Hoa tím vườn ai cánh tả tơi.
Chiều đến hoa đâu chàng hái tặng,
Người yêu bé bỏng thắm môi cười

Gió ơi! đừng thổi nữa gió ơi!
Tóc mây suông giữ ấm hương đời.
Nhẹ tay chàng vuốt, lời tâm sự,
Suối tình lòng dào dạt chơi vơi.

Gió ơi! đừng thổi nữa gió nghe
Nón bay da phấn lấy ai che
Nắng kia sàm sở hôn lên má,
Em sợ lòng chàng sẽ sắt se.

Gió ơi! đừng thổi nữa mà chi,
Xa chàng lệ vương ướt bờ mi.
Ai người che gió chiều hoang lạnh,
Ðường về ngắn bớt bước chân đi.

Gió ơi! thổi nhè nhẹ kẽo bay,
Lời thơ em viết vội sáng nay.
Vắng tin lòng chàng buồn héo hắt.
Giận gió vương sầu gió có hay.


Mục-lục

Back to top

Liênkết trangnhà Sangtac.com

Ý-kiến phê-bình xin gởi về : XiemNLien@aol.com


Copyright © 2004-12. All rights reserved.