Tho Nhu-Lien homepage TRANGNHÀ THƠ NHƯ-LIÊN

Thơ Như-Liên

Mục-lục


Công Viên Yosemite

Cheo leo vách đá chạm trời xanh,
Thăm thẳm vực sâu lá đan cành.
Nắng hạ băng tan, giòng thác đổ,
Mây trời, núi , nước, tạo màu tranh.

Cổ thụ rừng xanh nghìn năm trước,
Hồn thiêng sử sách mãi tinh anh.
Ngắm cảnh nao nao lòng du khách,
Thanh thản tâm trần hết quẩn quanh.


Mục-lục

Back to top

Liênkết trangnhà Sangtac.com

Ý-kiến phê-bình xin gởi về : XiemNLien@aol.com


Copyright © 2004-12. All rights reserved.