Tho Nhu-Lien homepage TRANGNHÀ THƠ NHƯ-LIÊN

Thơ Như-Liên

Mục-lục


Cụm Hoa Tình Yêu

Tặng nhà thơ Như Hoa Lê Quang Sinh, người đã vun trồng và chăm sóc Cụm Hoa Tình Yêu được mãi thắm tươi, và các nhà thơ trong Cụm Hoa Tình Yêu

Tay nâng niu cụm hoa tình hương ngát,
Mang thương yêu tha thiết dệt lời thơ .
Tình hoài hương dào dạt khó phai mờ,
Nơi viễn xứ bao nghìn trùng xa cách.
Tình mộng mơ tuổi hoa niên cắp sách,
Nhẹ tơ trời hương ngát mãi vấn vương.
Tình thư xanh người em gái hậu phương,
Anh chiến sĩ hăng say nơi tiền tuyến.
Tình xóm làng, bà con bao quyến luyến,
Luỹ tre xanh, võng kẽo kẹt, hò đưa.
Tình bao la biển cả nói sao vừa,
Cha mẹ kính, nắng mưa đời tần tảo.
Chốn tha phương vướng nợ nần cơm áo,
Mãi dõi lòng về nơi chốn cố hương.
Dệt vần thơ gìn giữ nét đông phương,
Lời thơ đẹp "Cụm Hoa Tình Yêu" mến.


Mục-lục

Back to top

Liênkết trangnhà Sangtac.com

Ý-kiến phê-bình xin gởi về : XiemNLien@aol.com


Copyright © 2004-12. All rights reserved.