Tho Nhu-Lien homepage TRANGNHÀ THƠ NHƯ-LIÊN

Thơ Như-Liên

Mục-lục


Chiều Thu

Có những ngày thu ngập nắng vàng,
Chiều buồn lê bước nhỏ lang thang.
Lá khô đùa gió khua xào xạc,
Cánh nhạn bơ vơ tiếng gọi đàn.

Bên bờ cành liễu rủ lơ thơ,
Soi dáng hồ xanh nước lặng lờ.
Lá biếc lả lơi đùa với gió,
Chợt lòng trống vắng đến bơ vơ.

Chiều lên nhè nhẹ thoáng mơ phai,
Sương thu mờ aỏ cảnh bồng lai.
Len lén tâm tư sầu viễn xứ,
Nỗi lòng ai biết, tỏ cùng ai?

Hồn thu ngây ngất chút men thơ,
Ðôi dòng gởi đến chốn xa mơ.
Cách trở phương trời ai có biết,
Tình thu như lá uá vật vờ.


Mục-lục

Back to top

Liênkết trangnhà Sangtac.com

Ý-kiến phê-bình xin gởi về : XiemNLien@aol.com


Copyright © 2004-12. All rights reserved.