Tho Nhu-Lien homepage TRANGNHÀ THƠ NHƯ-LIÊN

Thơ Như-Liên

Mục-lục


Huế Trong Tôi


Huế tôi đẹp với sông Hương núi Ngự,
Lăng tẩm đền đài lưu dấu thời xưa.
Thành quách cung vua bụi phủ rêu mờ,
Ranh ngăn cách giữa dân lành Hoàng tộc.
Chợ Đông Ba cung cấp nguồn thực phẩm,
Khắp miền quê hẻo lánh đến thị đô.
Giòng Hương giang thuyền xuôi ngược nhấp nhô,
Nhẹ êm lướt theo điệu hò mái đẩy.
Phố xá tiệm bán buôn dài hai dãy,
Cầu Trường Tiền nối bờ nhịp thông thương.
Đồng Khánh thuở xưa hai buổi đến trường,
Thương mến lạ tiếng địa phương


Mục-lục

Back to top

Liênkết trangnhà Sangtac.com

Ý-kiến phê-bình xin gởi về : XiemNLien@aol.com


Copyright © 2004-12. All rights reserved.