Tho Nhu-Lien homepage TRANGNHÀ THƠ NHƯ-LIÊN

Thơ Như-Liên

Mục-lục


Ngắm Hoa Xuân


Rực rỡ đào hồng tắm nắng mai
Lung linh gió sớm dáng trang đài
Ong về hút mật luôn chăm chỉ
Bướm đến trao tình mãi đắm say
Đón Tết mai vàng còn quyến luyến
Chào Xuân pháo đỏ chẳng mờ phai
Tha phương cùng ngắm hoa tươi thắm
Thân mến trao nhau vẫn ắp đầy.


Mục-lục

Back to top

Liênkết trangnhà Sangtac.com

Ý-kiến phê-bình xin gởi về : XiemNLien@aol.com


Copyright © 2004-12. All rights reserved.