Tho Nhu-Lien homepage TRANGNHÀ THƠ NHƯ-LIÊN

Thơ Như-Liên

Mục-lục


C h i ề u


Ngọn xanh vương chút nắng vàng,
Chiều lên thắp nến hàng hàng cây cao.
Tìm về tổ ấm lao xao,
Bầy chim xoãi cánh bên nhau gọi đàn.
Mây trời vô định lang thang,
Hoàng hôn tím ngát mênh mang nỗi sầu.
Ngày xanh tìm lại nơi đâu,
Ai đem tàn úa nhuốm màu thời gian.


Mục-lục

Back to top

Liênkết trangnhà Sangtac.com

Ý-kiến phê-bình xin gởi về : XiemNLien@aol.com


Copyright © 2004-12. All rights reserved.