Tho Nhu-Lien homepage TRANGNHÀ THƠ NHƯ-LIÊN

Thơ Như-Liên

Mục-lục


Hoài Thu

Nắng thu nhẹ trãi ánh vàng khắp lối,
Bên song buồn thầm đếm lá vàng rơi.
Lá lìa cành ghi dấu tháng năm trôi,
Gió xào xạc tiếng lòng tôi tan vỡ.

Mùa thu ấy thuở ban đầu gặp gở,
Chiều hẹn hò đồi cây nắng lơ thơ.
Gốc thông già xây đắp mộng tình mơ,
Bờ đá rắn khắc đôi tên âu yếm.

Chiều bên song ngắm lục bình hoa tím,
Tranh tặng đề câu


Mục-lục

Back to top

Liênkết trangnhà Sangtac.com

Ý-kiến phê-bình xin gởi về : XiemNLien@aol.com


Copyright © 2004-12. All rights reserved.