Tho Nhu-Lien homepage TRANGNHÀ THƠ NHƯ-LIÊN

Thơ Như-Liên

Mục-lục


Hãy Nói Đi Con

Nếu con yêu mẹ giờ đây,
Con ơi! Hãy nói lời nầy bên tai.
Mẹ vui hiện tại tháng ngày,
Ngọt ngào, êm dịu, nồng say cõi lòng.
Nói đi con, lời mẹ mong,
Đừng chờ lúc mẹ thành không trên đời
Bao nhiêu ý đẹp ngọt lời,
Mỹ từ bia đá giữa trời vô tri.


Mục-lục

Back to top

Liênkết trangnhà Sangtac.com

Ý-kiến phê-bình xin gởi về : XiemNLien@aol.com


Copyright © 2004-12. All rights reserved.