Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) yết, (2) loát, (3) chả, (4) ép, (5) cà, (6) cán 軋 yà (yết) [ Vh @ QT 軋 yà, gá, zhá (yết, loát) < MC ʔrat < OC *ʔrǝ̄t | Shuowen: 𨋚也。从車乙聲。烏轄切 | Kangxi: 《廣韻》於黠切《韻會》《正韻》乙黠切,𠀤音扎。《說文》車輾也。《六書故》車載重,蹍軋有聲也。 又𠛬名。《前漢·匈奴傳》罪小者軋,大者死。《註》謂輾轉轢其骨節,若今之厭踝也。又勢相傾也。《莊子·人閒世》名也者,相軋也。《唐書·李宗閔傳》樹黨相磨軋。 又軋芴,緻密也。《前漢·司馬相如傳》縝紛軋芴。《史記》作軋沕。 又軋忽,長遠之貌。《前漢·禮樂志》淸風軋忽。 又軮軋,無涯際也。《揚雄·甘泉賦》軮軋無垠。 又《集韻》膺眼切,音𥧑。義同。 又叶乙役切,音鬱。《張衡·南都賦》流湍投濈,砏汃輣軋。長輸遠逝,漻淚淢汨。《註》輣軋,波相激之聲。| Guangyun: 軋 烏黠 影 鎋開 入聲 黠 開口二等 山 山 ʔæt qret/aet || Starostin: to creak, grate, to crush joints (as punishment), (L. Zhou) | Chúý: ¶ zh- ~ l-, y- ~ zh-, || td. 軋肉 zháròu (chảlụa), 軋鋼 zhágāng (gangép) ] , crush by weight, crush, grind, creak, grate, (as punishment) crush joints, press hard against each other, roll, roll steel, break into, Also:, take up with, make friends, in the first place, (Viet.), Vietnamese ham, fancy pork, ground pork meatloaf,   {ID453074138  -   1/5/2019 5:17:15 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.