Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) yết, (2) ongvòvẻ, (3) vòvẻ 蠮 yē (yết) [ Viet. 'ongvòvẻ' @# '蠮蠮螉 yēyēwēng (yếtyếtông) ~' Vh @ QT 蠮 yē ~ ht. QT 医 (醫) yī < MC ʔy < OC *ʔjə | *OC 蠮 医 質 噎 qiːɡ 見方言 | PNH: QĐ jit6, Hẹ jit7, ji5 | Kangxi: 《康熙字典·虫部·十七》蠮:《唐韻》烏結切《集韻》一結切,𠀤音噎。《類篇》蠮螉,蟲名,土蠭也。《爾雅·釋蟲》果蠃,蒲盧。《註》卽細𦝫蜂也。俗呼爲蠮螉。又蠮螉,塞名。詳螉字註。或作𧔦、𧒐。|| Guangyun: 蠮 噎 烏結 影 屑開 屑 入聲 四等 開口 先 山 入十六屑 ʔiet ʔet ʔɛt ʔet ʔet ʔɛt ye qet et 蠮螉 ] *** , bee, wasp, wasp of the family Sphecidae, Ammophila infesta,   {ID453074513  -   5/13/2019 9:08:28 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.