Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) yếm, (2) yêm, (3) ấp, (4) áp, (5) ớn, (6) gớm, (7) nhờm, (8) nhàm, (9) ghét, (10) ngán, (11) ngấy 厭 yàn (yếm) [ Vh @ QT 厭 yàn, yān, yăn, yè, yā (yếm, yêm, ấp, áp) < MC ʔjɜm, ʔjem < OC *ʔem, *ʔems | *OC (1) 厭 猒 談 黶 qemʔ , (2) 厭 猒 談 厭 qems , (3) 厭 猒 盍 魘 qeb | PNH: QĐ jim1, jim3, Hẹ jam5 | Tang reconstruction: qiɛ̀m | Shuowen: 《厂部》厭:笮也。从厂猒聲。一曰合也。 | Kangxi: 《康熙字典·厂部·十二》厭:《唐韻》於葉切《集韻》《韻會》益涉切,𠀤饜入聲。《說文》笮也。从厂,𤞣聲。《徐曰》笮,鎭也。壓也。一曰伏也。《左傳·昭二十六年》將以厭衆。《前漢·杜鄴傳》折衝厭難。《註》厭者,壓也。鎭壓𡨥難,使之銷靡也。又《正韻》順從貌。《荀子·儒效篇》天下厭然猶一也。又《增韻》禳也,當也。《史記·高祖紀》於是因東游以厭之。又合也。《周禮·春官巾車》王后厭翟。《註》次其羽,使相迫也。又損也。《左傳·文二年》及晉處父盟以厭之。《註》厭猶損也。又《儀禮·鄕飮酒禮》賔厭介入門左。《註》推手曰揖,引手曰厭。《疏》引手曰厭者,以手向身引之。又《廣韻》惡夢也。又《集韻》厭次,地名。又《集韻》或作壓。又《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤於豔切,饜去聲。《集韻》足也。《詩·周頌》有厭其傑。《註》厭,受氣足也。《前漢·王莽傳》克厭上帝之心。《註》厭,滿也。又《韻會》厭,斁也。《詩·葛覃》服之無斁。註:厭也。又通作饜。《禮·曾子問》孔子曰:有隂厭,有陽厭。《註》厭是饜飫之義。又《唐韻》《集韻》於琰切。《正韻》於檢切,𠀤音掩。《荀子·解蔽篇》厭目而視者,視一以爲兩。又《正韻》惡也。《論語》天厭之。又《廣韻》厭,魅也。別作魘。《韓愈·游湘西寺詩》怵惕夢成魘。又《正韻》與黶同。與掩藏之掩同音。《禮·大學》見君子而后厭然。《註》厭讀爲黶。厭,閉藏貌。又《集韻》於鹽切,音㤿。同懕。《說文》安也。《詩·小雅》厭厭夜飮。《秦風》厭厭良人。《註》安靜也。又《正韻》同𤞣。《左傳·昭二十八年》屬厭而已。《杜預註》言小人之腹飽,猶知厭足。又《集韻》《正韻》𠀤乙甲切,音押。《前漢·劉向傳》抑厭遂退。《註》師古曰:厭,音乙甲反,謂不伸也。又《荀子·儒效篇》厭旦於牧之野。《註》厭,猶臨也。謂𨻰於將旦之先也。又《正韻》通作壓。又《集韻》乙及切,音邑。厭邑,濕意。又《集韻》鄔感切,音暗。沈溺意。《莊子·逍遙遊》其厭也如緘。| Guangyun: (1) 厭 黶 於琰 影 鹽A 琰A 上聲 三等 開口 鹽A 咸 上五十琰 ʔi̯ɛm ʔiɛm ʔjæm ʔiᴇm ʔiɛm ʔiam yan3 qjemx ieem 厭魅也又於豔切 , (2) 厭 黶 於琰 影 鹽A 琰A 上聲 三等 開口 鹽A 咸 上五十琰 ʔi̯ɛm ʔiɛm ʔjæm ʔiᴇm ʔiɛm ʔiam yan3 qjemx ieem 厭魅也又於豔切 , (3) 厭 魘 於葉 影 葉A 葉A 入聲 三等 開口 鹽A 咸 入二十九葉 ʔi̯ɛp ʔiɛp ʔjæp ʔiᴇp ʔiɛp ʔiap ye qjep iep 厭伏亦惡夢又於琰切 (六▼六字當刪▲) || ZYYY: 厭 艷 影 廉纖齊 廉纖 去聲 齊齒呼 iɛm || Môngcổ âmvận: (1) Yÿam ʔjɛm 上聲 , (2) Yÿam ʔjɛm 去聲 , (3) Yÿa ʔjɛ 入聲 || Starostin: Also read *ʔem, MC ʔjem; a variant of 厭 q.v . be content, satisfied, tranquil. The fanqie is taken from Jiyun. The word is better known (although attested only since Late Zhou) with the readings *?em-s, MC ?je\m (FQ 於豔), Pek. ya\n 'to be satiated' and *?ep, MC ?jep (FQ 於葉), Go, Kan efu 'to stop up; satiate'. The latter reading (*?ep) during Early Zhou is attested only within the compound 厭浥 *?ep-?@p 'be wet' (thus in Shi 17.1). Since Late Zhou attested also in the graphic form 饜. | ¶ y- ~ ng- | x. thùghét ] **** , get bored, hate, disklike, loathe, be fed up, sick of,   {ID9004  -   7/10/2019 6:15:57 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.