Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) y, (2) ý, (3) áo, (4) mặc, (5) ănmặc, (6) mặcáo 衣 yī, yì (y, ý) [ Vh @ & 衣 yì (@ ăn) + 衣 yì (mặc) ~ 衣 yì (mặc) + 衣 yì (y) áo | QT 衣 yī, yì (y, ý) < MC ʔyj < OC *ʔəj, *ʔjəjs | Pt 於希, 於既 | cđ MC 止開三平微影 | Shuowen: 依也.上曰衣.下曰常.象覆二人之形.凡衣之屬皆從衣. (388). clothes, garment, gown. Also read *ʔ@j-s, MC ʔy\j (FQ 於既), Pek. yì 'to wear'. Sometimes the character is also used for the homonymous 依 *?@j q.v. | Truytìm từnguyên của chữ nầy cónghĩalà phải liênkết những từ trong tiếng QT bắtđầu bằng âmđầu y- tươngứng với những từ trong tiếngViệt khởiđầu bằng âm m- . Từ 衣 có hai cáchđọc: yī (y) = áo /ɒw/ và yì (tiếngBắckinh) = mặc /mæʔ/. Tuylà trong từ Hán cổ còn có chữ 襖 ăo (áo) (MC < ʔʌw < OC *ʔu:ʔ, 烏皓) mang ýnghĩa 'áokhoát mùađông', nhưng ta vẫn cóthể liênkết từ 衣 yī với 'áo'. 'áo' là một âm trònmôi, kếtthúc bằng âmmôi /w/ và âm nầy có khảnăng chuyểnvị biếnthành âmđầu /m/ đầu, cũng là một âmmôi (hãy sosánh âm thượngcổ OC *ʔjəj). Táilập mốiquanhệ của chữ 衣 yī với từ 'mặc' cũng giốngnhư chứngminh 一 yī (nhất) = một, nhưng cóphần dễhơn bởilẽ ta khôngcó sự xácđịnh chặcchẻ là từ 'một' là đồnggốc với các ngônngữ Mon-Khmer và ta còn có những thídụ khác trong khuônmẫu y- ~ m - : td. yáo 舀: môi ~muỗng, yán 鹽: muối, yăn 眼 ~ mù 目 : mắt, dân /jʌn/: 民 mín, diện /jiən/: 面 miàn ~ mặt, diệu /jiəw/: 秒 miào, danh /jaɲ/: 名 míng. ] clothes, garment, gown, shirt, Also: wear clothes, put on clothes, get dressed, dressing,   {ID12213  -   3/13/2018 9:33:42 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.