Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) yêm, (2) yên, (3) yếu, (4) êm 懕 yān (yêm) [ Vh @ QT 懕 (懨) yān ~ ht. QT 厭 yàn, yān, yăn, yè, yā (yếm, yêm, ấp, áp) < MC ʔjɜm, ʔjem < OC *ʔem, *ʔems | *OC 懕 猒 談 懕 qem | PNH: QĐ jim1, Hẹ jam5 | Shuowen: 《心部》懕:安也。从心厭聲。《詩》曰:「懕懕夜飲。」 | Kangxi: 《心部》懕:安也。从心厭聲。《詩》曰:「懕懕夜飲。」 | Guangyun: 懕 懕 一鹽 影 鹽A 鹽A 平聲 三等 開口 鹽A 咸 下平二十四鹽 ʔi̯ɛm ʔiɛm ʔjæm ʔiᴇm ʔiɛm ʔiam yan1 qjem iem 安也一鹽切七 || ZYYY: 懨 淹 影 廉纖齊 廉纖 陰平 齊齒呼 iɛm || Môngcổ âmvận: Yÿam ʔjɛm 平聲 ] *** , tranquil, calm, peaceful, contented, satiated, Also:, feeble, sick, sickly,   {ID453116448  -   6/12/2019 11:27:32 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.