Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
赤字(1) thâmthủng, (2) thâmhụt 赤字 chìzì (xíchtự) [ Viet. 'thâmhụt' @&# '深缺 shēnquè (thâmkhuyết) ' | QT 赤字 chìzì | Handian: (1) 紅色的字。 《梁書·武帝紀上》:“三正迭改,五運相遷,緑文赤字,徵《河》表《洛》。” 清蒲松齡《聊齋誌異 · 赤字》:“順治乙未冬夜,天上赤字如火。其文云:'白苕代靖否復議朝冶馳。' ” (2) 經濟活動中支出多於收入的數字。因簿記上用紅筆書寫,故稱。] , financial deficit, deficit,   {ID453093654  -   12/5/2018 7:38:13 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.