Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) vu, (2) hu, (3) ờ, (4) ồ, (5) ư, (6) về, (7) ở, (8) ô, (9) ôi 於 yú (vu) [ Vh @ QT 於 yú, yū, wū (vu, hu, ư, ô) < MC ʔə, ʔo, ʔö < OC *ʔa | *OC (1) 於 於 魚 烏 qaː (2) 於 於 魚 於 qa | Pt 央居, 央居 | PNH: QĐ jyu1, wu1, Hẹ vu1, ji1, j1 | Kangxi: 《康熙字典·方部·四》於:〔古文〕𣱏𤕘《唐韻》哀都切《集韻》《韻會》《正韻》汪胡切,𠀤同烏。《韻會》隷變作於。古文本象烏形,今但以爲歎辭及語辭字,遂無以爲鴉烏字者矣。又《爾雅·釋詁註》於乎皆語之韻絕。《疏》歎辭也。《書·堯典》僉曰:於,鯀哉。《詩·周頌》於穆淸廟。又《周頌》於乎不顯。○ 按或作嗚烏,音義皆同。又《廣韻》央居切《集韻》《韻會》《正韻》衣虛切,𠀤音淤。語辭也。《博雅》於,于也。○按《說文》于訓於也,蓋于於古通用。凡經典語辭皆作于。又《廣韻》居也。《韓愈·示兒詩》前榮饌賓親,冠昏之所於。《朱子·考異》所,或作依。○按所於作依於,則是依之以居也。孔融書,舉杯相於。曹植樂府,心相於。杜甫詩:良友幸相於。卽相依以居之意。又《揚子·太𤣥經》白舌於於。《註》多難貌。又《廣韻》代也。《集韻》往也。又地名。《戰國策》商於之地六百里。又姓。《姓氏急就篇》黃帝臣於則造履。《前漢·功臣表》涉安侯於單。| Guangyun: (1) 於 於 央居 影 魚 魚 平聲 三等 開口 魚 遇 上平九魚 ʔi̯wo ʔiɔ ʔiɔ ʔɨʌ ʔiɔ ʔɨə̆ yu1 qio iv 居也代也語辝也又商於地名亦姓今淮南有之央居切又音烏五 , (2) 於 烏 哀都 影 模 模 平聲 一等 開口 模 遇 上平十一模 ʔuo ʔo ʔo ʔuo ʔuo ʔɔ wu1 qo u 古作於戲今作嗚呼 || ZYYY: (1) 於 迂 影 魚模撮 魚模 陰平 撮口呼 iu , (2) 於 魚 影 魚模撮 魚模 陽平 撮口呼 iu || Starostin: The character is also widely used for OC *ʔa, MC ʔö (FQ 央居), Mand. yú (2d tone under the influence of a synonymic 于 *wa q.v.), Viet. ờ, Go o, Kan yo 'to be in, on, from etc.'. Viet. ồ̀ and ờ are both colloquial readings (ồ is of course onomatopoeic and need not necessarily be borrowed from Chinese); standard Sino-Viet. forms are ô (for MC ʔo) and ư (for MC ʔö). ] , at, in, on, from, in regard to, Also:, interjection alas!, alas, oh, yes, whoop, family surname of Chinese origin,   {ID12779  -   10/31/2017 7:16:22 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.