Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) vị, (2) mùi, (3) dê, (4) chưa 未 wèi (vị) [ Viet. 'chưa' ® <~ Vh @# '既毋 jìwū' ~ 未 wèi < 毋 *mjə + 既 *kjəc < *kjəps | QT 未 wèi < MC mwɤj < OC *mjəts | Pt 無沸 | Shuowen : 味也。六月,滋味也。五行,木老於未。象木重枝葉也。凡未之屬皆从未。無沸切 文一 (74). | Kangxi: 《唐韻》《集韻》《類篇》《韻會》《正韻》𠀤無沸切,音味。《說文》未,味也。六月,百果滋味已具,五行木老於未,象木重枝葉之形。《爾雅·釋天》太歲在未曰協洽。《禮·月令註》季夏者,斗建未之辰也。 又《前漢·律歷志》昧薆於未。《釋名》未,昧也。日中則昃,向幽昧也。 又《玉篇》未猶不也,未有不,卽有也。 又未央,複姓。見《李淳風·乙巳占》。 || Starostin : The 8th Earthly Branch; not yet, still not. In Viet., mùi (a more archaic loan) is used only in the sense '8th Earthly Branch'; the meaning 'not yet' is read with a standard Sino-Viet. reading vị. One of the OC *m-negations; see 無 (etymologically 未 is a contraction < 毋 *mjə + 既 *kjəc/ < *kjəp-s). | Schuessler : The 8th of the Earthly branches, later associated the sheep (or goat), and with Scorpio in the zodiac. || td. 未便 wèibiàn (chưatiện), 未曾 wèicéng (chưatừng), 未央 wèiyāng (chưadứt), 未時 wèishí (giờmùi), 未婚夫 wèihūnfū (vịhônphu) ] , have not, did not, not yet, not, never, still not, future, Also: 1-3 p.m., 8th earthly branch, the 8th animal in the Vietnamese and Chinese zodiac: sheep, goat,   {ID10111  -   10/13/2019 8:00:46 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.