Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) vương, (2) bua, (3) vua 王 wáng (vương) [ Vh @ QT 王 wáng ~ 'vua' ~> 'bua' | QT 王 wáng, wàng, yù < MC waŋ < *OC wuaŋ | *OC (1) 王 王 陽 王 ɢʷaŋ, (2) 王 王 陽 迋 ɢʷaŋs | PNH: QĐ wong4, wong6, Hẹ wong2, wong5 | ¶ w- ~ b- | Shuowen: 天下所歸往也。董仲舒曰:“古之造文者,三畫而連其中謂之王。三者,天、地、人也,而參通之者王也。”孔子曰:“一貫三爲王。”凡王之屬皆从王。𠙻,古文王。李陽冰曰:“中畫近上。王者,則天之義。” 雨方切 | Kangxi: 《康熙字典·玉部·玉部》王:《廣韻》《集韻》《韻會》𠀤雨方切,音徨。《廣韻》大也,君也,天下所法。《正韻》主也,天下歸往謂之王。《易·坤卦》或從王事。又《隨卦》王用享于西山。《書·洪範》無偏無黨,王道蕩蕩。《詩·小雅》宜君宜王。《註》君,諸侯也。王,天子也。◎按秦漢以下,凡諸侯皆稱王,天子伯叔兄弟分封于外者亦曰王。又諸侯世見曰王。《詩·商頌》莫敢不來王。《箋》世見曰王。又凡尊稱亦曰王。《爾雅·釋親》父之考爲王父,父之妣爲王母。又法王,象王,皆佛號。《華嚴偈》象王行處落花紅。《岑參詩》况値廬山遠,抽簪禮法王。《註》法王,佛尊號也。又姓。又《諡法》仁義所往曰王。又王屋,山名。《書·禹貢》至于王屋。《疏》正義曰:王屋在河東垣縣東北。又弓名。《周禮·冬官考工記》弓人,往體寡,來體多,謂之王弓之屬。又王連,遠志也。見《博雅》夫王,芏草也。見《爾雅·釋草疏》。又王鴡,鳥名。《爾雅·釋鳥》鴡鳩,王鴡。《註》鵰類,今江東呼之爲鶚。又王鮪,魚名。《周禮·天官·人》春獻王鮪。《註》王鮪,鮪之大者。又蛇名。《爾雅·釋魚》蟒,王蛇。《註》蟒,蛇最大者,故曰王蛇。又蟲名。《爾雅·釋蟲》王蛈蜴。註:卽螲蟷,似䵹鼄,在穴中,有蓋。今河北人呼蛈蜴。《博雅》虎,王蝟也。又《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤于放切,音旺霸王也。《正韻》凡有天下者,人稱之曰王,則平聲。據其身臨天下而言曰王,則去聲。《詩·大雅》王此大邦。《箋》王,君也。《釋文》王,于况反。《前漢·高帝紀》項羽背約而王君王於南鄭。《師古註》上王字,于放反。又《廣韻》盛也。《莊子·養生主》神雖王,不善也。《註》謂心神長王。《釋文》王,于况反。又音往。《詩·大雅》昊天曰明,及爾出王。《傳》王,往也。《朱註》音往。〇按王本古文玉字。註詳部首。 | Guangyun: (1) 王 王 雨方 云 陽合 陽 平聲 三等 合口 陽 宕 下平十陽 ɣĭwaŋ ɣiuaŋ ɣiuɑŋ ɦʉɐŋ ɦʷiɐŋ ɦuaŋ wang2 yang hvang (2) 王 迋 于放 云 陽合 漾 去聲 三等 合口 陽 宕 去四十一漾 ɣĭwaŋ ɣiuaŋ ɣiuɑŋ ɦʉɐŋ ɦʷiɐŋ ɦuaŋ wang4 yangh hvanq 霸王又盛也又于方切 || Ghichú: Viet © bua. PNH Th: uã2 | Taiyuan (Thn): vã 1 || td. 國王 guówáng (nhàvua), 王位 wángwèi (ngôivua), 王國 wángguó (vươngquốc), 王權 wángquán (vươngquyền), 王冠 wángguān (vươngquan), 王孙 wángsūn (vươngtôn), 暗夜之王 ànyè zhī wáng (vua ănđêm) ] **** , king, emperor, monarch, ruler, royal, head of a feudal state, chief, prince, Also:, amir, great, champion, surpass, rule, be emperor, family surname of Chinese origin, ® grandfather, grandmother,   {ID8422  -   6/11/2019 11:29:19 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.