Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) vương, (2) vộivàng, (3) vộivã, (4) vội 俇 wáng (vương) [ Viet. 'vộivã' <~ 'vộivàng' @&# '俇俇 wángwáng (vươngvương)' ~ Vh @ QT 仼 (俇) wáng, kuǎng, kuāng, guàng ~ ht. QT 王 wáng, wàng, yù < MC waŋ < *OC wuaŋ | *OC 俇 王 陽 俇 ɡʷaŋʔ | PNH: QĐ gwaang6, gwong6, hong1, Hẹ kong3 | Shuowen: 《人部》俇:遠行也。从人狂聲。 | Kangxi: 《康熙字典·人部·四》仼:《字彙》音王。急行也。◎按《集韻》作彺。《字彙》譌。| Guangyun: 俇 俇 求往 羣 陽合 養 上聲 三等 合口 陽 宕 上三十六養 giwaŋ ɡĭwaŋ ɡiuaŋ ɡiuɑŋ ɡʉɐŋ ɡʷiɐŋ guaŋ guang4 gyangx gvank 楚詞注云俇俇遑遽皃求往切一 || Handian: 俇 guàng (1) 運行。 (2)〔俇俇 'vộivàng'〕慌張失措。 (3) 往。 ] *** , , hurry towards a place, rush to, hasten to, hurry to, rush,   {ID453116948  -   3/14/2019 8:43:06 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.