Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) vũ, (2) hò, (3) vây 羽 yǔ (vũ) [ Vh @ QT 羽 yǔ, yù, hù < MC yă < OC *wuă | PNH: QĐ jyu5 | Tang reconstruction: hiǒ | Shuowen: 《羽部》羽:鳥長毛也。象形。凡羽之屬皆从羽。 | Kangxi: 《康熙字典·羽部·羽部》羽:《廣韻》《集韻》《韻會》𠀤王矩切,音禹。《說文》鳥長毛也。《廣韻》鳥翅也。《易·漸卦》其羽可用爲儀。《書·禹貢》齒革羽毛。《傳》羽,鳥羽。《周禮·天官·庖人》冬行鱻羽。《註》羽,鴈也。又《地官·司徒》宜羽物。《註》翟雉之屬。《禮·月令》其蟲羽。《註》象物从風鼓葉,飛鳥之屬。又五聲之一。《周禮·春官·大師》皆文之以五聲,宮商角徵羽。又《大司樂》凡樂,圜鐘爲宮,黃鐘爲角,大簇爲徵,姑洗爲羽。《註》凡五聲,宮之所生,濁者爲角,淸者爲徵羽。《禮·月令》其音羽。《註》羽數四十八,屬水者,以爲最淸物之象也。又《樂記》宮爲君,商爲臣,角爲民,徵爲事,羽爲物。《前漢·律歷志》羽,宇也,物聚臧宇覆之也。又舞者所執也。《書·大禹謨》舞幹羽於兩階。《傳》羽,翳也,舞者所執。《周禮·地官·舞師》敎羽舞。《註》羽,析白羽爲之,形如帗也。《左傳·隱五年》初獻六羽。公問羽數于衆,仲對曰:天子用八,諸侯六,大夫四。又山名。《書·舜典》殛鯀於羽山。《傳》羽山,東裔在海中。又《禹貢》蒙羽其藝。《疏》羽山,在東海祝其縣南。《史記·五帝紀註》羽山,在沂州臨沂縣界。又星名。《史記·天官書》其南有衆星,曰羽林天軍。《註》羽林三十五星,三三而聚散,在壘辟南,天軍也。又官名。《前漢·百官志》期門羽林。《註》師古曰:羽林,亦宿衛之官,言其如羽之疾,如林之多也。一說羽,所以爲王者羽翼也。又姓。《左傳·襄三十年》羽頡出奔晉。又《山海經》羽民國,其人長項,身生羽。又《廣韻》《集韻》《韻會》𠀤王遇切,音雩。義同。又《集韻》《類篇》𠀤後五切,音戸。緩也。《周禮·冬官考工記·矢人》五分其長,而羽其一。|| Handian: 羽 yǔ 1. 鳥的毛: 羽毛。 羽絨。羽書。羽衣。羽扇。羽族(指鳥類)。羽旗。羽檄(羽書)。 2. 魚類或昆蟲的翅膀,道教傳說中指會飛的仙人: 羽翼。 羽翰(翅膀)。羽士(a. 會飛的仙人;b. 道士)。  3. 箭上的羽毛,借指箭:羽獵。  4. 古代五音之一,相當於簡譜 “6”。 || Ghichú: cung 'vũ', một cung trong ngũcung (ngũâm) hò 羽 yǔ (vũ), xự 徵 zhǐ (chủy) xang 商 shāng (thương), xê 角 jué (giác), cống 宮 gōng (cung) || td. 羽翼 yǔyì (vâycánh) ] *** , feather, plume, wing, bird, Also: (Vietnamese and Chinese music), a level in sound scale of five notes, la,   {ID453075570  -   6/30/2019 2:57:00 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.