Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
無聊(1) côliêu, (2) vôduyên, (3) vôvị, (4) lạtlẽo, (5) nhạtnhẽo, (6) lãngòm 無聊 wúliáo (vôliêu) [ Viet. 'côliêu' @& '孤聊 gūliáo (côliêu)' , 'lạtlẽo, nhạtnhẽo, lãngòm' <~ Vh @# QT 無聊 wúliáo \ Vh @ 聊 liáo ~ duyên 緣 yuán (duyên), vị 味 wèi (vị), lãng, @ 無 wú ~ òm | QT 聊 liáo < MC liew < OC * ri:w|| td. 老公怕老婆在台灣很無聊. Lăogōng pà lăopó zài Táiwān hěn wúliáo. (Ôngxã sợ là bàxã ở Ðàiloan sống vôvị.), 媽媽問你會不會很無聊 Māmā wēn nǐ huì bú huì hěn wúliáo? (Má hỏi em cóphảilà nhạtnhẽo lắm không?) ] , nonsense, bored, boring, distasteful, lonely, lonesome, unsubstantial,   {ID11552  -   1/29/2019 3:31:19 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.