Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) võng, (2) vắng, (3) ngán 惘 wăng (võng) [ Vh @ QT 惘 wăng ~ ht. QT 罔 wăng < MC mwáŋ < OC *maŋʔ | Kangxi: 【廣韻】文兩切【集韻】【韻會】【正韻】文紡切,𠀤音網。【集韻】惘𢠵,失志貌。謂不稱適罔罔,然無知意。亦惶遽貌。【張衡·思𤣥賦】䰟𢠵惘而無疇。 又通作罔。【前漢·司馬相如傳】敞罔靡徙。【註】失志也。 || td. 惘然 wăngrán (ngánngẫm), 悵惘 chàngwăng (chánngán) ] , disconcerted, dejected, discouraged, frustrated, Also:, desolate,   {ID453072227  -   9/4/2018 5:35:22 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.