Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) uyển, (2) oái, (3) ối, (4) ồ 啘 yuē (uyền) [ Vh @ QT 啘 yuē, wā ~ ht. QT 宛 wăn < MC ʔwjən < OC *ʔwɒnʔ | Kangxi: 《篇海》之劣切,音拙。義闕。 又於劣切,音噎,義闕。出《黃帝八十一難經》。 || Handian: 啘 yuē ◎ 古同“噦”,乾嘔。 ◎ 啘 wā ● 方言,語氣詞,相當於“啊”:我要去格啘,啥勿讓我去? ] (exclamation of surprise, regret, etc.) O, oho, oh, by the way,   {ID453106412  -   11/7/2018 8:56:36 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.