Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) uất, (2) uý, (3) uỷ 尉 wèi (uất) [ Vh @ QT 尉 wèi, yù < MC ʔwyj < OC *ʔuts | PNH: QĐ wai3, wat1 | Tang reconstruction: qiuə̀i | Kangxi: 《康熙字典·寸部·八》尉:〔古文〕㷉《廣韻》於胃切《集韻》《韻會》《正韻》紆胃切,𠀤音畏。《說文》从上按其下也。从𡰥从火,从又持火,所以㷉繒也。隸作尉。《廣韻》𠋫也,安也。又官名。《黃震曰》尉,古司𡨥官,至秦漢改今名。義取除姦,安良民也。《後漢·光武紀》廷尉,秦官,聽獄必質於朝廷,故曰廷尉。尉,平也。《史記·張釋之傳》今旣下廷尉,廷尉,天下之平也。又《百官志》太尉,秦官,掌軍事。《應劭曰》自上按下曰尉,武官悉以爲稱。又縣尉。《漢官儀》大縣兩尉,長安四尉,分左右部。五代時,尉皆軍校爲之,建隆閒詔諸縣,置尉一員,在主簿下。又姓。鄭大夫尉止。又尉遲,複姓。又《集韻》於勿切,音鬱。《風俗通》火斗曰㷉。《韻會》說文,持火所以申繒,音畏。今俗又加火作熨,音鬱。《正字通》尉本作𤈫,或書作㷉。俗从小作尉。慰安之慰亦借㷉。申繒用火,从小者,从火之譌。㷉斗作熨,非。 || Ghichú: quanchức trong quânđội. td. 陸軍中尉 lùjūn zhōngwèi (trunguý lụcquân) ] **** , quiet, comfort, an military official, junior officer, officer, military rank, (above the rank of warrant officer and below that of major), Also:, vice-county magistrate, family surname of Chinese origin,   {ID453072452  -   8/5/2019 4:45:39 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.