Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) ti, (2) huyền, (3) nay, (4) ni, (5) đen 玆 zī (ty) [ Vh @ QT 玆 zī, xuán (ty, huyền) ~ ht. QT 玄 xuán, xuàn < MC ɠwien < OC *ghwi:n | PNH: QĐ ci4, zi1, | Shuowen: 黑也。从二玄。《春秋傳》曰:“何故使吾水兹?”子之切 | Kangxi: 黑也。從二玄。 《春秋傳》曰:“何故使吾水茲?”子之切 | Kangxi: 〔古文〕《廣韻》子之切《集韻》《韻會》津之切​​《正韻》津私切,音孜。 《說文》黑也。 《玉篇》濁也,黑也。或作滋。 《左傳·哀八年》何故使吾水滋。 《註》滋,本又作茲。子絲反。字林雲:黑也。又姓。 《左傳·定十年》孔子使茲無還揖對。又《說文徐鍇註》借爲茲此字。 《爾雅·釋詁》此也。 《書·大禹謨》念茲,在茲。 ◎按《爾雅》《尚書》本作茲。 《正字通》仍《韻會》之譌,攺入茲字註,反駁從之非,誤。又引孫氏說,今年亦曰今茲,從艸木茲生紀也,尤鑿。又神名。 《山海經》西海陼中有神,人面鳥身​​,珥兩靑蛇,踐兩赤蛇,名曰弇茲。又《廣韻》《集韻》瑚涓切,音懸。黑也。 《左傳·哀八年釋文》茲,音。 〇按茲、玆二字,音同義別。從者,子之、瑚涓二切,訓黑也,此也,姓也。從艸者,子之、牆之二切,訓艸木多益也,蓐也,國名。今各韻書互相蒙混,如《廣韻》《韻會》茲字訓國名,《集韻》茲字訓蓐也,《韻會》《字彙》《正字通》茲字訓此也,非當時編輯之譌,卽後人刊刻之誤。 《正韻》有玆無茲,合玆、茲二字訓義爲一,尤爲疎漏。今從《說文》幷各書,重爲訂正。 | Guangyun: 玄 胡涓 匣 先合 平聲 先 合口四等 先 山 ghuen/huen ɣiwen ] , black, Also:, now, here, this, time, year,   {ID453111766  -   11/13/2018 2:39:57 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.