Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) tu, (2) ráo, (3) dài, (4) sửa, (5) xây, (6) chả, (7) giò 脩 xīu (tu) [ Vh @ QT 脩 (修) xīu < MC sjǝw < OC *slhiwʔ | ¶ x- ~ ch-, gi-, r-, d-(j-) | Shuowen: 脯也。从肉攸聲。息流切 || Handian: 脩 xīu ◎ 同 “修”。 ◎ 乾肉: “凡肉脩之頒賜,皆掌之。” ◎ 舊時指教學的酬金:束脩。脩金。 ◎乾枯。 (1) 形聲。從肉, 攸 ( yōu) 聲。本義: 乾肉. (2) 同本義 (加薑桂等香料,捶製而成) (dried meat) ◎ 脩 xīu 〈動〉(1) 假借為 “修”。興建;興修 (build). (2) 又如:脩文(興修文德); 脩營(修建,營建); 脩業(建立功業). (3) 修理; 整修 (repair) || Thiền Chửu: ① Nem, thịt thái bóp thính cho khô gọi là 'tu'. Ngàyxưa đếnchơiđâu mang một gói nem để làmquà. Họctrò đến xin học cũng mangtheo bó nem ('thúctu' 束脩) làmlễ. Vìthế nên đờisau gọi những bổnglộc của thầygiáo là 'thúc tú, cókhi gọitắt là 'tu'. Luậnngữ 論語 : 'Tự hành thúctu dĩthượng, ngô vị thường vô hối yên' 自行束脩以上,吾未嘗無誨焉 ai dânglễ để xin học thì từ một bó nem trởlên, ta chưatừng (chê là ít) mà không dạy. ② Sửa, dài. Cùng nghĩa với chữ 'tu' 修. ③ Khôkháo. || td. 《左傳 Zuǒzhuàn (Tảytruyện) 》脩井也。Xīu jǐng yě. (Sửa giếng.) 《詩 Shī (Thi) · 秦風 Qín Fēng (Tần Phong) · 無衣 Wú Yī (Không Áo) 》 鄭人脩城。 Zhèngrén xīu chéng (NgườiTrịnh xâythành.) , 《易 Yí (Dịch) · 像傳 Xiàng Zhuàn (Tượng Truyện) 》 脩我長矛。 Xīu wǒ cháng móu. (Sửa trườngmâu của tôi.) ] , cultivate, repair, build, Also:, dry up, dry out, be long, (used as teachers payment in ancient times), boiled packed ham, dried meat, salary for a teacher,   {ID453073787  -   9/9/2019 8:04:53 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.