Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) tuyệt, (2) tiệt, (3) dứt 絶 jué (tuyệt) [ Vh @ QT 絕 (絶) jué < MC tɕjwet < OC *tɕot | PNH: QĐ zyut3, zyut6, Hẹ ciet8, TrC oh8 | Shuowen: 斷絲也。从糸从刀从卩。𢇍,古文絕。象不連體,絕二絲。情雪切 | Kangxi: 〔古文〕𢇍𠤉《廣韻》《集韻》情雪切《韻會》徂雪切,𠀤音截。《說文》斷絲。从糸从刀从卪,象不連體絕二絲。《廣韻》絕作絶,非。《博雅》斷也。《玉篇》滅也。《書·甘誓》天用勦絕其命。 又《詩·小雅》終踰絕險。《箋》踰度陷絕之險。 又《禮·月令》振乏絕。《疏》不續曰絕。 || Starostin : to cut off, cut across. A later adverbial usage is ('being cut off' > ) 'absolutely, extremely' || Handian: 絕句。詩體名。亦稱“截句”、“斷句”。律詩通常有八句,而絕句僅四句,是截取律詩一半而成。 如: 五絕; 七絕; 每首四句,每句五字者稱五絕,七字者稱七絕;絕詩 (即絕句) || td. 斷絕 duànjué (chấmdứt), 五絕 wǔjué (ngũtuyệt), 七絕 qījué (thấttuyệt) ] , absolutely, extremely, by no means, Also:, cut short, cut off, cut across, being cut off, extinct, disappear, vanish, that's all, hungry poor, Chinese four-lined verse with five or seven characters to each line.   {ID453105843  -   11/19/2018 8:30:39 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.