Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) tuyệt, (2) tiêu, (3) tước, (4) xẻo, (5) xắt, (6) xẻ, (7) sắt, (8) gọt, (8) vót 削 xuē (tuyệt) [ Vh @ QT 削 xuē, xuè, xiāo, xiào, qiào, shào < MC sjak, sjèw, ʂaw < AC sjauk < OC *sekʷs, *screw < PC **sekʷ | cđ MC 宕開三入藥心 | PNH QĐ soek3, Hẹ siok7, TrC siah4, siag4 | Shuowen: 鞞也。一曰析也。从刀肖聲。息約切 | Kangxi: 《唐韻》《正韻》息約切《集韻》思約切,𠀤相入聲。 《 說文》鞞也。从刀,肖聲。一曰析也。《徐曰》今人音笑。刀之匣也。又《集韻》仙妙切《正韻》蘇弔切,𠀤音笑。刀室也。《前漢·貨殖傳》質氏以酒削而鼎食。《註》師古曰:削謂刀劒室也。人有刀劒室,惡者爲酒濯,令更新也。《集韻》本作韒,或作鞘𤿨。又《集韻》《韻會》《正韻》𠀤所敎切,音稍。又《玉篇》刻治也。《增韻》刮削也。又《集韻》七削切,音峭。削格,所以施羅綱也。又叶息七切,音悉。 || Starostin: Also read OC sekʷ-s, MC sjèw id. During LZ also used for *srēw-s, MC ṣạ̀w 'zone comprising districts at a certain distance from the capital'. || td. 削識 xuēzhí (tướcchức) ] , slice, scrape, peel with a knife, pare with a knife, pare away, chop, cut, cut down, reduce, Also:, rob, take awy, strip, © zone comprising districts at a certain distance from the capital,   {ID453073972  -   10/5/2018 12:52:07 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.