Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) trỉ, (2) thấp 輊 zhì (trỉ) [ Vh @ QT 輊 (𨎌) zhì ~ ht. QT 致 zhì < MC ʈi < OC *trits | PNH: QĐ zi3, Hẹ tje5, TrC zi3 | Shuowen: 𨎌, 抵也。从車埶聲。陟利切 | Kangxi: 《康熙字典·車部·六》輊:《五音集韻》知義切,音智。《說文》低也。《正韻》車前重也。《詩·小雅》如輊如軒。互詳前軒字註。《說文》作𨎌。別作𦥎𨏡𨏑,通作摯。| Guangyun: 致 陟利 知 脂B開 去聲 寘 開口三等 脂B 止 triih/tyh ţi ] , back and lower of chariot, low rear portion of cart, Also:, short, low,   {ID453076850  -   10/11/2017 6:47:27 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.