Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
賬目 賬目 zhàngmù (trướngmục) [ Vh @ QT 賬目 zhàngmù ~ QT 帳目 zhàngmù | QT 帳 (賬) zhàng < MC ʈaŋ < OC *traŋ || Guoyu Cidian: 帳目 zhàngmù 記入帳簿的收支項目。 儒林外史.第三十一回:「自先君赴任贛州,把舍下田地房產的帳目,都交付與婁老伯。」 ] **** , an item in accounts, an entry, items of an account;accounts, account, Also:, reckoning, accounting,   {ID453115274  -   11/24/2018 1:47:35 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.