Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) trữ, (2) cất, (3) chất, (4) chứa, (5) trữ, (6) giữ 貯 zhù (trữ) [ Vh @ QT 貯 zhù, zhǔ < MC ʈʊ < OC *traʔ | PNH: QĐ cyu5 | Tang reconstruction: djiǔ Shuowen: 《貝部》貯:積也。从貝宁聲。| Kangxi: 《康熙字典·貝部·五》貯:《廣韻》丁呂切《集韻》展呂切,𠀤音䘢。《說文》積也。《玉篇》藏也。《廣韻》居也。《公羊傳·僖三年》無貯粟。《前漢·食貨志》夫積貯者,天下之大命也。又與𡪄、褚同。《周禮·地官·廛人註》謂貨物𡪄藏於市中。《釋文》𡪄本或作貯,又作褚,皆同。又同著。《史記·貨殖傳》積著之理。《註》著,張呂反。 || Starostin : The Mand. and Viet. forms probably point to an unattested MC variant *ḍö́ ( < *draʔ). The Mand. and Viet. forms probably point to an unattested MC variant *d.o/ ( < *dra?). | ¶ zh- ~ gi-, c- ] *** , stock, store, hoard, storage, supplies, stockpile, ownership, possessions, storehouse, stack in,   {ID10717  -   6/26/2019 4:56:56 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.