Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) truân, (2) chăm, (3) luôn 諄 zhūn (truân) [ Vh @ QT 諄 zhūn, zhùn < MC tʂyn < OC *tɕwin | *OC (1) 諄 敦 文 諄 tjun , (2) 諄 敦 文 稕 tjuns | PNH: QĐ deon1, zeon1, Hẹ shun2, zhun1 | Shuowen:《言部》諄:告曉之孰也。从言𦎫聲。讀若庉。| Kangxi: 《康熙字典·言部·八》諄:〔古文〕𧭫《唐韻》章倫切《集韻》《韻會》《正韻》朱倫切,𠀤音肫。《說文》告曉之熟也。《正韻》誨言重複也。《詩·大雅》誨爾諄諄。《朱傳》詳熟也。《釋文》諄,又作訰。又《廣韻》至也。誠懇貌。《集韻》通作訰、肫。或作忳、純。𠀤詳前訰字註。又《集韻》或作哼。《莊子·胠篋篇》釋夫恬惔無爲,悅夫啍啍之意。《通雅》卽諄諄也。又姓。見《字彙》。又《玉篇》《廣韻》之閏切《集韻》《韻會》《正韻》朱閏切,𠀤肫去聲。告之丁寧也。《左傳·襄三十一年》趙孟年未盈五十,而諄諄焉如八九十者。又《韻會》忠謹之貌。《後漢·卓茂傳》勞心諄諄。又《玉篇》佐也。《晉語》曾孫蒯瞶,以諄趙鞅之故。又《揚子·方言》諄憎,所疾也。宋魯凡相惡謂之諄憎,若秦晉言可惡矣。又《集韻》主尹切,音準。與方言義同。又《韻會》或作啍。《荀子·哀公篇》無取口啍。《註》與諄同,誕也。又叶朱遄切,音專。《史記·司馬相如·封禪頌》厥之有章,不必諄諄。依類託寓,諭以封巒。| Guangun: (1) 諄 諄 章倫 章 諄 諄 平聲 三等 合口 諄 臻 上平十八諄 tɕi̯uĕn tɕĭuĕn tɕiuĕn tɕjuen tɕiuɪn tɕʷin cwin zhun1 cjyn tjvin , (2) 諄 稕 之閏 章 諄 稕 去聲 三等 合口 諄 臻 去二十二稕 tɕi̯uĕn tɕĭuĕn tɕiuĕn tɕjuen tɕiuɪn tɕʷin cwin zhun4 cjynh tjvinn || ZYYY: 諄 諄 照 真文撮 真文 陰平 撮口呼 tʂiuən || Môngcổ âmvận: jÿun tʂyn 平聲 || td. 諄諄 zhūnzhūn (chămchỉ), 諄諄告誡 zhūnzhūngàojiè (luônluôncáogiác) ] *** (in giving advice), repeatedly, favor, assist, inculcate, Also:, industrious, patient, earnest, earnestly, earnessly and tirelessly,   {ID453077376  -   6/7/2019 11:02:13 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.