Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) trang, (2) tàng, (3) tống, (4) đóng, (5) gắn, (6) tọng 裝 zhuāng (trang) [ Vh @ QT 裝 zhuāng, zhuàng, zhuān < MC tʂaŋ < OC *tʂraŋ | PNH: QĐ zong1, Hẹ zong1 | Shuowen: 裹也。从衣壯聲。側羊切 | Kangxi: 《唐韻》《集韻》《韻會》側羊切,音莊。裝束也。 又《玉篇》裹也。《前漢·陸賈傳》佗賜賈橐中裝,直千金。 | Guanyun: (1) 莊 側羊 莊 陽開 平聲 陽 開口三等 宕 陽 ʧĭaŋ criang/triang , (2) 壯 側亮 莊 陽開 去聲 漾 開口三等 宕 陽 ʧĭaŋ criangh/trianq || Starostin: Viet. tàng is colloquial; standard Sino-Viet. is trang. Since the Chinese word has also (a rather recent) meaning 'to stuff, to cram', Viet. colloquial tọng id. could also be borrowed from the same source. || td. 裝飾 zhuāngshì (trangsức), 假裝 jiăzhuāng (giảdạng), 裝貨 zhuānghuà (đónghàng), 組裝 zǔzhuāng (rápgắn) ] , wear, put on, adorn, adornment, costume, dress, clothing, to pack, to stuff, to cram, loading, fill, establish, to supply, equip, equipment, the installation, Also: to feign, pretend, to disguise hearth, be disguised, be pretended,   {ID453077316  -   10/11/2017 6:52:38 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.