Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) trước, (2) chạm, (3) chuốc, (4) chịu, (5) chiêu, (6) đây 著 zhāo (trước) [ Vh @ QT 著 zhāo, zháo (x. zhe, zhù, zhuó) < MC ʈă < OC *traks | Pulleyblank: LM trɦiak < EM drɨă || Starostin : During EZ the character is attested only with the above meaning (Yijing) or as a loan for 宁 *d(h)ra? q.v. (Shijing). During Late Zhou, however, the standard readings are *trak-s 'place, position', *trak 'to place, put, apply' (MC t.ak, Pek. zhuo: / zha:o) and *drak (MC d.ak, Pek. zhuo) 'attach'. || td. 《水滸傳 Shuǐhúzhuàn 》三十六著,走為上著。Sānshílìu zhāo, zǒu wèi shàngzhāo. ('TruyệnThuỷhử' : 'Bamươi sáu chiêu, chạy là thượngsách.'), 怎麼著? Zěnme zhāo? (Làmsao đây?) ] , catch, be affected by, receive, suffer, fall into, Also:, be on, ignited, touch, feel, put in, put up, move in chess, a movement in wushu, plan, device, trick, (resultative complementary particle), OK, all right, yes,   {ID453076370  -   4/5/2019 9:02:39 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.