Tunguyen HanNom

Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) tận, (2) đến, (3) tràn, (4) chiến 臻 zhēn (trăn) [ Vh @ QT 臻 zhēn, jiān < MC tɕin < OC *ɕrin | PNH: QĐ zeon1, zin1 | Shuowen: 至也。从至秦聲。側詵切 | Kangxi: 《唐韻》《正韻》側詵切《集韻》《韻會》緇詵切,𠀤音臻。《說文》至也。《玉篇》及也。又《玉篇》聚也,衆也。 又《集韻》將先切《韻會》則然切《正韻》則前切,𠀤音箋。| Handian: ◎ 臻 zhēn (形) (1) 盛;满 (tràn)。如: 臻臻至至 (tràntrề) (众盛貌;殷勤周到); 臻臻 (茂盛状)。(2) 齐全;完备: 倘或礼物有些不臻,打将起来,我在后面好溜。——元·佚名《桃花女》 ] , reach, come, arrive, gather, full, thoughtful, Also:, superior, utmost, attain a high level,   {ID453076481  -   4/23/2018 4:01:12 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.