Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) trung, (2) vùng 翀 chōng (trung) [ Vh @ QT 翀 chōng, chòng ~ ht. QT 中 zhōng, zhòng < MC ʈʊŋ < OC *truŋ, *truŋs | *OC 翀 中 終 蟲 duŋ | PNH: QĐ cung2, zung1, Hẹ chung1 | Kangxi: 《康熙字典·羽部·四》翀:《廣韻》直弓切《集韻》《韻會》持弓切,𠀤音蟲。直上飛也。又《集韻》敕中切,音忡。義同。通作沖。 | Guangyun: 翀 蟲 直弓 澄 東三 東 平聲 三等 開口 東 通 上平一東 ȡʱi̯uŋ ȡĭuŋ ȡiuŋ ȡiuŋ ɖɨuŋ ɖiuŋ ɖuwŋ chong2 driung diung 直上飛也 || ZYYY: 翀 冲 穿 東鍾合 東鍾 陰平 合口呼 tʂʰuŋ ] ** , soar, fly upward,   {ID453058235  -   8/10/2019 9:43:20 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.