Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) trúc, (2) cất 筑 zhú (trúc) [ Vh @ QT 筑 (築) zhú, zhù | Shuowen: 以竹曲五弦之樂也。从竹从𢀜。𢀜,持之也。竹亦聲。張六切 | Kangxi: 【釋名】筑,以竹鼓之筑柲之也。【風俗通】狀如瑟而大頭,安絃,以竹擊之,故名曰筑。顏師古曰:筑形似瑟而小,細項。【廣韻】筑似箏而十三絃。【史記·荆軻傳】高漸離擊筑,荆軻和而歌於市中。] , build, construct, stamp earth, earth up, (for raming earth), pestle, Also:, ancient five-string lute, an ancient stringed instrument, Zhu, short form for Guiyang 貴陽 capital of Guizhou Province 貴州, China   {ID453088538  -   10/13/2019 6:08:59 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.