Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
瞪眼(1) nhìntrừng, (2) trợnmắt, (3) trừngmắt, (4) nhìnsững 瞪眼 dèngyăn (trừngnhãn) [ Vh @# QT 瞪眼 dèngyăn | QT 瞪 dèng < ɖiŋ < OC *dhrjəŋ || QT 眼 yăn, ěn, wěn < MC ŋan, ŋən < OC *ŋhrjənʔ, *ŋhənʔ | Pt 五限 || td. 他氣得說不出話來, 只會乾瞪眼. Tā qì de shuō bù chū huà lái, zhǐ huì gān dèngyǎn. (Nó tức đếnnổi nóikhôngralời, chỉ biết trừngmắt nhìn.) ] , open one's eyes wide, stare, glare, glower and glare at somebody, get angry with somebody,   {ID453099775  -   12/6/2017 11:28:00 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.