Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
珎 zhēn (trân) [ QT 珎 (珍) zhēn < MC ʈin < OC *tjər | PNH: QĐ zan1, Hẹ zhin1 | Shuowen: 《玉部》珍:寶也。从玉㐱聲。| Kangxi: 《康熙字典·玉部·五》珍:〔古文〕錱《唐韻》陟鄰切《集韻》知鄰切,𠀤音眞。《說文》寶也。《玉篇》貴也,美也,重也。《禮·儒行》儒有席上之珍以待聘。《盧諶詩》不待卞和顯,自爲命世珍。又瑞也。《詩·周頌·將受厥明傳》我周家大受其光明,謂爲珍瑞,天下所休慶也。又《爾雅·釋詁》珍,獻也。又奇也。《書·旅獒》珍禽奇獸,不育于國。《公羊傳·昭三十一年》食必坐二子於其側而食之,有珍怪之食。《註》珍怪,猶奇異也。又《正字通》食之美者亦曰珍。《禮·王制》八十常珍。《註》常食皆珍味也。《又》九十者天子欲有問焉,則就其室以珍從。《註》九十者,專指有爵者,言天子就而問,珍味從之以往,致尊養之義也。又《周禮·天官·膳夫》珍用八物。《註》謂淳熬淳母炮豚炮牂擣珍漬熬肝膋也。《陸佃云》珍用八物,牛羊麋鹿麕豕狗狼。又坤珍,洛書也。《後漢·班固傳》聖皇乃握乾符,闡坤珍。又《正字通》州名。漢牂牁郡,唐置珍州。又《字彙補》讀作鎭。《周禮·春官·典瑞》珍圭以徵守,以恤凶荒。《註》杜子春云:珍,當作鎭。又《韻補》叶張連切,音邅。《𨻰琳馬瑙勒賦》遭時顯價冠世珍兮,君子窮達亦時然兮。《玉篇》俗作珎。《五音集韻》俗作𤤽。 | Guangyun: 珍 陟鄰 知 眞B開 平聲 眞 開口三等 臻 眞B ţĭĕn trin/tyn ] ***** , precious, valuable, rare, precious thing, treasure, valuable,   {ID453118105  -   1/19/2020 5:40:51 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.