Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) trì, (2) xìtẹt, (3) citerne, (4) đầm, (5) đìa, (6) bể, (7) lạch, (8) trạch, (9) chằm 池 chí (trì) [ Viet. 'xìtẹt' <~ 'citerne' (French) | Vh @ QT 池 chí, chè, tuó < MC ɖe < OC *ɫaj | *OC (1) 池 也 歌 駝 l'aːl , (2) 池 也 歌 馳 l'al | PNH: QĐ ci4, Hẹ chii2, chi2, TrC di5 | Pt 直離 | Kangxi: 【廣韻】直離切【集韻】【正韻】陳知切【韻會】除知切,𠀤音馳。【說文】治也。孔安國曰:停水曰池。| Guangyun: (1) 池 馳 直離 澄 支B開 支B 平聲 三等 開口 支B 止 上平五支 ȡʱie̯ ȡǐe ȡje ȡiɛ ɖɣiᴇ ɖɯiɛ ɖjiə̆ chi2 drie dye 停水曰池廣雅曰沼也又姓漢有中牟令池瑗出風俗通又有池仲魚城門失火仲魚燒死故諺曰城門失火殃及池魚 , (2) 池 駝 徒河 定 歌 歌 平聲 一等 開口 歌 果 下平七歌 dʱɑ dɑ dɑ dɑ dɑ dɑ da tuo2 da da 虖池水名在并州界出周禮又音馳 || ZYYY: 池 池 穿 齊微齊 齊微 陽平 齊齒呼 tʂʰi || Môngcồ âmvận: ci dʐi 平聲 || Starostin: Regular Sino-Viet. is trì. Unaspirated *Ł- is witnessed by Min reflexes: Xiamen, Chaozhou ti2, Fuzhou tie2, Jianou ti9 and must be reconstructed in this case (although normally *Ł- > MC j- in this position). The character is also used in the die-sheng 差池 *shraj-Łaj 'be uneven'. | ¶ ch- ~ b- ] *** , moat, pond, pool, reservoir, cistern, Also:, family surname of Chinese origin, (Viet.), creek, small spring,   {ID453078764  -   7/10/2018 3:56:41 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.