Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
戳子 戳子 chuōzǐ (trọctử) [ Vh @# QT 戳子 chuōzǐ | QT 戳 chuō ~ ht. 櫂 zhào, zhuó, zhè, zhái, dí < MC ɖɑw < OC *ɫhe:kʷs || QT 子 zī, zǐ, zì, zí, zi, cí (tử, tý) < MC tsjɤ, tsjy < OC *cɑʔ *cɑʔs || Handian: 戳子chuō zǐ (1) 圖章, (2) 在金屬、紙張或柔軟或有吸收力的材料上壓印或印製圖案或圖樣的印模或工具. 柳青 《銅牆鐵壁》第十五章:“他們說供給部的戳子在高柏山。” ] , seal, stamp, personal name stamp,   {ID453098924  -   5/17/2019 8:28:37 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.