Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) trách, (2) chóp 幘 zé (trách) [ Vh @ QT 幘 zé ~ ht. QT 責 zé, zhài (trách, trái)< MC tsjaik, tsja < OC *tʂre:k, *tʂre:k | *OC 幘 朿 錫 責 ʔsreːɡ | PNH: QĐ zik1, Hẹ zit7 | Tang reconstruction: jrɛk | Kangxi: 《康熙字典·巾部·十一》幘:《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤側革切,音責。《說文》髮有巾曰幘。《玉篇》覆髻也。《急就篇註》幘者,韜髮之巾,所以整嫧髮也。《揚子·方言》覆結謂之幘巾。《廣雅》承露幘,覆結也。《蔡邕·獨斷》幘,古者𤰞賤執事,不冠者之所服也。元帝額有壯髮,不欲使人見,始進幘服之,羣臣皆隨焉。然尚無巾,至王莽內加巾,故言王莽禿幘施屋。《後漢·輿服志》古者有冠無幘,秦加武將首飾爲絳袙,以表貴賤。其後稍稍作顏題。漢興,續其顏,却摞之,施巾連題。却覆之,今喪幘是其制也,名之曰幘。幘者,賾也,頭首嚴賾也。至孝文,乃高顏題,續之爲耳,崇其巾爲屋,合後施收上下,羣臣貴賤皆服之。文者長耳,武者短耳。尚書賾收方三寸,名曰納言。未冠童子幘無屋。《隋書·禮儀志》文者長耳,謂之介幘。武者短耳,謂之平上幘。又與䶦同。《集韻》齒相値。亦作幘。《左傳·定九年》晳幘而衣貍製。《註》幘,齒上下相値也。 | Guangyun: 幘 責 側革 莊 麥開 麥 入聲 二等 開口 耕 梗 入二十一麥 tʂæk tʃæk tʃɛk tʃɐk tʃɣɛk tʂɯæk tʂəɨjk zhe crek traek 冠幘漢書曰幘古卑賤執事不冠者之所服≆說文曰髮有巾曰幘 || ZYYY: 幘 責 照 皆來開 皆來 入聲作上聲 開口呼 tʂai || Môngcổ âmvận: jay tʂaj 入聲 ] *** , conical cap, turban, head-covering,   {ID453076142  -   6/10/2019 8:32:54 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.